Elite Team Member Leith Burkhalter / Atoka, Oklahoma